• ผ้าขนหนูในถุงแก้วใส แบบที่ 1

   ผ้าขนหนู ปักโลโก้ลูกค้า พร้อมบรรจุในถุงแก้วใส สั่งขั้นต่ำ 300ผืนขึ้นไป
   บรรจุผ้าขนหนูขนาด 15x30 นิ้ว           บรรจุผ้าขนหนูขนาด 24x48 นิ้ว
   บรรจุผ้าขนหนูขนาด 27x54 นิ้ว           บรรจุผ้าขนหนูขนาด 30x60 นิ้ว
 • ผ้าขนหนูในถุงแก้วใส แบบที่ 2

   ผ้าขนหนู ปักโลโก้ลูกค้า พร้อมบรรจุในถุงแก้วใส สั่งขั้นต่ำ 300ผืนขึ้นไป
   บรรจุผ้าขนหนูขนาด 15x30 นิ้ว           บรรจุผ้าขนหนูขนาด 24x48 นิ้ว
   บรรจุผ้าขนหนูขนาด 27x54 นิ้ว           บรรจุผ้าขนหนูขนาด 30x60 นิ้ว
 • ผ้าขนหนูคอตต้อนขนเดี่ยว ผูกโบว์บรรจุในถุงแก้วใส

   ผ้าขนหนูผูกโบว์ ติดสติ๊กเกอร์โลโก้ลูกค้า พร้อมบรรจุในถุงแก้วใส
              สั่งขั้นต่ำ 300ผืนขึ้นไป

   บรรจุผ้าขนหนูขนาด 12x12 นิ้ว           บรรจุผ้าขนหนูขนาด 15x30 นิ้ว
 • ผ้าขนหนู ผูกโบว์บรรจุในกล่องพลาสติกใส พร้อมตุ๊กตา

   ผ้าขนหนูผูกโบว์ พร้อมบรรจุในกล่องพลาสติกใส พร้อมตุ๊กตา
              สั่งขั้นต่ำ 300ผืนขึ้นไป

   บรรจุผ้าขนหนูขนาด 15x30 นิ้ว         
 • ผ้าขนหนูคาดโลโก้ลูกค้า

   ผ้าขนหนูผูกโบว์ คาดโลโก้ลูกค้า สั่งขั้นต่ำ 300ผืนขึ้นไป
   สำหรับผ้าขนหนูขนาด 15x30 นิ้ว
 • ผ้าขนหนูในกระบอกพลาสติกใส

   ผ้าขนหนู ปักโลโก้ลูกค้า พร้อมบรรจุในกระบอกพลาสติกใส
              สั่งขั้นต่ำ 300ผืนขึ้นไป

   บรรจุผ้าขนหนูขนาด 15x30 นิ้ว           บรรจุผ้าขนหนูขนาด 24x48 นิ้ว
   บรรจุผ้าขนหนูขนาด 27x54 นิ้ว           บรรจุผ้าขนหนูขนาด 30x60 นิ้ว
 • ผ้าขนหนูในกระบอกพลาสติกใส ติดโบว์

   ผ้าขนหนู ปักโลโก้ลูกค้า พร้อมบรรจุในกระบอกพลาสติกใส ติดโบว์
              สั่งขั้นต่ำ 300ผืนขึ้นไป

   บรรจุผ้าขนหนูขนาด 12x12 นิ้ว           บรรจุผ้าขนหนูขนาด 15x30 นิ้ว
   บรรจุผ้าขนหนูขนาด 24x48 นิ้ว           บรรจุผ้าขนหนูขนาด 27x54 นิ้ว
 • ผ้าขนหนู บรรจุในกล่องกระดาษติดโบว์

   ผ้าขนหนู ปักโลโก้ลูกค้า พร้อมบรรจุในกล่องกระดาษติดโบว์
              สั่งขั้นต่ำ 300ผืนขึ้นไป

   บรรจุผ้าขนหนูขนาด 15x30 นิ้ว         
 • ผ้าขนหนูในกล่องกระดาษเจาะหน้าต่างใส

   ผ้าขนหนู ปักโลโก้ลูกค้า พร้อมบรรจุบรรจุในกล่องกระดาษเจาะหน้าต่างใส
              สั่งขั้นต่ำ 300ผืนขึ้นไป

   บรรจุผ้าขนหนูขนาด 15x30 นิ้ว           บรรจุผ้าขนหนูขนาด 24x48 นิ้ว
   บรรจุผ้าขนหนูขนาด 27x54 นิ้ว           บรรจุผ้าขนหนูขนาด 30x60 นิ้ว
 • ผ้าขนหนูในกล่องกระดาษฝาทึบ

   ผ้าขนหนู ปักโลโก้ลูกค้า บรรจุในกล่องกระดาษฝาทึบ สั่งขั้นต่ำ 300ผืนขึ้นไป
   บรรจุผ้าขนหนูขนาด 15x30 นิ้ว           บรรจุผ้าขนหนูขนาด 24x48 นิ้ว
   บรรจุผ้าขนหนูขนาด 27x54 นิ้ว           บรรจุผ้าขนหนูขนาด 30x60 นิ้ว
 • ผ้าขนหนูในถุงสปันบอนด์ 25 แกรม

   ผ้าขนหนู ปักโลโก้ลูกค้า พร้อมบรรจุในถุงสปันบอนด์ 25แกรม สั่งขั้นต่ำ 300ผืน
   บรรจุผ้าขนหนูขนาด 15x30 นิ้ว           บรรจุผ้าขนหนูขนาด 24x48 นิ้ว
   บรรจุผ้าขนหนูขนาด 27x54 นิ้ว           บรรจุผ้าขนหนูขนาด 30x60 นิ้ว
 • ผ้าขนหนูในถุงสปันบอนด์ 75 แกรม

   ผ้าขนหนู ปักโลโก้ลูกค้า พร้อมบรรจุในถุงผ้าสปันบอนด์สกรีนโลโก้ลูกค้า
              สั่งขั้นต่ำ 300ผืนขึ้นไป

   บรรจุผ้าขนหนูขนาด 15x30 นิ้ว           บรรจุผ้าขนหนูขนาด 24x48 นิ้ว
   บรรจุผ้าขนหนูขนาด 27x54 นิ้ว           บรรจุผ้าขนหนูขนาด 30x60 นิ้ว
 • ผ้าขนหนูในถุงสปันบอนด์แบบไม่มีระบาย

   ผ้าขนหนู ปักโลโก้ลูกค้า พร้อมบรรจุในถุงสปันบอนด์แบบไม่มีระบาย
              สั่งขั้นต่ำ 300ผืนขึ้นไป

   บรรจุผ้าขนหนูขนาด 15x30 นิ้ว           บรรจุผ้าขนหนูขนาด 24x48 นิ้ว
   บรรจุผ้าขนหนูขนาด 27x54 นิ้ว           บรรจุผ้าขนหนูขนาด 30x60 นิ้ว
 • ผ้าขนหนูในถุงไหมแก้ว

   ผ้าขนหนู ปักโลโก้ลูกค้า พร้อมบรรจุในถุงไหมแก้ว สั่งขั้นต่ำ 300ผืนขึ้นไป
   บรรจุผ้าขนหนูขนาด 15x30 นิ้ว           บรรจุผ้าขนหนูขนาด 24x48 นิ้ว
   บรรจุผ้าขนหนูขนาด 27x54 นิ้ว           บรรจุผ้าขนหนูขนาด 30x60 นิ้ว