ผ้าขนหนู แบบคละ 6 สีหวาน

ผ้าขนหนู แบบคละ 6 สีหวาน มีทั้งผ้าขนหนูแบบขนเดี่ยว และผ้าขนหนูแบบขนคู่
♣ ผ้าขนหนูขนคู่ สั่งน้อยกว่า 1,000 ผืน เลือกเฉพาะสีไม่ได้ต้องคละสีหวานทั้ง 6 สี
♣ ผ้าขนหนูขนเดี่ยว สั่งน้อยกว่า 1,000 ผืน เลือกเสีใดสี1จากคละสีหวานทั้ง 6 สี

ผ้าขนหนู ขนเดี่ยว ทอหัวลายแบบที่ 1

ผ้าขนหนูขนเดี่ยว คละ 6 สีตามแบบ หรือ เลือกสีใดสี 1 จากแบบได้
ผ้าขนหนูขนเดี่ยว สั่งย้อมสี ต้องสั่งเกินกว่าจำนวนที่กำหนดดังนี้
♣ ขนาด 15"x30" =1,000ผืน    ♣ ขนาด 24"x48" =800ผืน
♣ ขนาด 27"x54" =700ผืน       ♣ ขนาด 30"x60" =600ผืน

ผ้าขนหนู ขนเดี่ยว ทอหัวลายแบบที่ 2

ผ้าขนหนูขนเดี่ยว คละ 6 สีตามแบบ หรือ เลือกสีใดสี 1 จากแบบได้
ผ้าขนหนูขนเดี่ยว สั่งย้อมสี ต้องสั่งเกินกว่าจำนวนที่กำหนดดังนี้
♣ ขนาด 15"x30" =1,000ผืน    ♣ ขนาด 24"x48" =800ผืน
♣ ขนาด 27"x54" =700ผืน       ♣ ขนาด 30"x60" =600ผืน

ผ้าขนหนู ขนเดี่ยว ทอหัวลายแบบที่ 3

ผ้าขนหนูขนเดี่ยว คละ 6 สีตามแบบ หรือ เลือกสีใดสี 1 จากแบบได้
ผ้าขนหนูขนเดี่ยว สั่งย้อมสี ต้องสั่งเกินกว่าจำนวนที่กำหนดดังนี้
♣ ขนาด 15"x30" =1,000ผืน    ♣ ขนาด 24"x48" =800ผืน
♣ ขนาด 27"x54" =700ผืน       ♣ ขนาด 30"x60" =600ผืน

ผ้าขนหนู ขนเดี่ยว ทอหัวลายแบบที่ 4

ผ้าขนหนูขนเดี่ยว คละ 6 สีตามแบบ หรือ เลือกสีใดสี 1 จากแบบได้
ผ้าขนหนูขนเดี่ยว สั่งย้อมสี ต้องสั่งเกินกว่าจำนวนที่กำหนดดังนี้
♣ ขนาด 15"x30" =1,000ผืน    ♣ ขนาด 24"x48" =800ผืน
♣ ขนาด 27"x54" =700ผืน       ♣ ขนาด 30"x60" =600ผืน

ผ้าขนหนู ขนเดี่ยว ทอหัวลายแบบที่ 5

ผ้าขนหนูขนเดี่ยว คละ 6 สีตามแบบ หรือ เลือกสีใดสี 1 จากแบบได้
ผ้าขนหนูขนเดี่ยว สั่งย้อมสี ต้องสั่งเกินกว่าจำนวนที่กำหนดดังนี้
♣ ขนาด 15"x30" =1,000ผืน    ♣ ขนาด 24"x48" =800ผืน
♣ ขนาด 27"x54" =700ผืน       ♣ ขนาด 30"x60" =600ผืน

ผ้าขนหนู ขนเดี่ยว ทอหัวลายแบบที่ 6

ผ้าขนหนูขนเดี่ยว คละ 6 สีตามแบบ หรือ เลือกสีใดสี 1 จากแบบได้
ผ้าขนหนูขนเดี่ยว สั่งย้อมสี ต้องสั่งเกินกว่าจำนวนที่กำหนดดังนี้
♣ ขนาด 15"x30" =1,000ผืน    ♣ ขนาด 24"x48" =800ผืน
♣ ขนาด 27"x54" =700ผืน       ♣ ขนาด 30"x60" =600ผืน