• กระเป๋าใส่เอกสาร01

    ผ้า 600D

 • กระเป๋าใส่เอกสาร02

    ผ้า 600D

 • กระเป๋าใส่เอกสาร03

    ผ้า 600D

 • กระเป๋าใส่เอกสาร04

    ผ้า 600D

 • กระเป๋าใส่เอกสาร05

    ผ้า 600D

 • กระเป๋าใส่เอกสาร06

    ผ้า 600D

 • กระเป๋าใส่เอกสาร07

    ผ้า 600D
    ผ้าสปันบอนด์ 75-100 แกรม

 • กระเป๋าใส่เอกสาร08

    ผ้า 600D
    ผ้าสปันบอนด์ 75-100 แกรม

 • กระเป๋าใส่เอกสาร09

    ผ้า 600D
    ผ้าสปันบอนด์ 75-100 แกรม

 • กระเป๋าใส่เอกสาร10

    ผ้า 600D
    ผ้าสปันบอนด์ 75-100 แกรม

 • กระเป๋าใส่เอกสาร11

    ผ้า 600D
    ผ้าสปันบอนด์ 75-100 แกรม

 • กระเป๋าใส่เอกสาร12

    ผ้า 600D
    ผ้าสปันบอนด์ 75-100 แกรม

 • กระเป๋าใส่เอกสาร13

    ผ้า 600D
    ผ้าสปันบอนด์ 75-100 แกรม

 • กระเป๋าใส่เอกสาร14

    ผ้า 600D

 • กระเป๋าใส่เอกสาร15

    ผ้า 600D
    ผ้าสปันบอนด์ 75-100 แกรม

 • กระเป๋าใส่เอกสาร16

    ผ้าด้ายดิบ

 • กระเป๋าใส่เอกสาร17

    ผ้าด้ายดิบ

 • กระเป๋าใส่เอกสาร18

    ผ้าด้ายดิบ

 • กระเป๋าใส่เอกสาร19

    ผ้า 600D
    ผ้าสปันบอนด์ 75-100 แกรม

 • กระเป๋าใส่เอกสาร20

    ผ้า 600D
    ผ้าสปันบอนด์ 75-100 แกรม

 • กระเป๋าใส่เอกสาร21

    ผ้า 600D

 • กระเป๋าใส่เอกสาร22

    ผ้า 600D

 • กระเป๋าใส่เอกสาร23

    ผ้า 600D

 • กระเป๋าใส่เอกสาร24

    ผ้า 600D

 • กระเป๋าใส่เอกสาร25

    ผ้า 600D

 • กระเป๋าใส่เอกสาร26

    ผ้า 600D

กระเป๋าที่ได้รับความนิยมสั่งผลิต

 กระเป๋าใส่เอกสาร แจกงานสัมนา
 กระเป๋าผ้าด้ายดิบ
 กระเป๋าสะพายหลังแบบหูรูด

เลือกแบบกระเป๋า

กระเป๋าใส่เอกสาร, แจกงานสัมนา

คลิ๊กที่ภาพ เพื่อเข้าลิ๊งค์คะ

กระเป๋าผ้าด้ายดิบ, ถุงผ้าด้ายดิบ

คลิ๊กที่ภาพ เพื่อเข้าลิ๊งค์คะ

กระเป๋าสปันบอนด์

คลิ๊กที่ภาพ เพื่อเข้าลิ๊งค์คะ

กระเป๋าช๊อปปิ้ง, กระเป๋าถือ

คลิ๊กที่ภาพ เพื่อเข้าลิ๊งค์คะ

กระเป๋าสะพายข้าง

คลิ๊กที่ภาพ เพื่อเข้าลิ๊งค์คะ

กระเป๋าหูรูด สะพายหลัง

คลิ๊กที่ภาพ เพื่อเข้าลิ๊งค์คะ

กระเป๋าเป้ สะพายไขว้

คลิ๊กที่ภาพ เพื่อเข้าลิ๊งค์คะ

กระเป๋าเป้ สะพายหลัง

คลิ๊กที่ภาพ เพื่อเข้าลิ๊งค์คะ

กระเป๋ากีฬา, เดินทาง

คลิ๊กที่ภาพ เพื่อเข้าลิ๊งค์คะ

ข้อตกลงในการสั่งผลิตกระเป๋า

การอีเมล์เพื่อสอบถามราคา  ส่งอีเมล์มาที่ ideaou@gmail.com

1. แบบกระเป๋าพร้อมขนาดกระเป๋า   2. โลโก้ใช้สกรีนพร้อมระบุจำนวนสี ขนาดสกรีน และจำนวนตำแหน่งที่สกรีน   3. จำนวนที่สั่งผลิต   4. ระบุเนื้อผ้าที่ต้องการใช้ผลิตกระเป๋า

การสั่งผลิตกระเป๋า ให้ท่านลงนามในใบสั่งซื้อ พร้อมมัดจำ 50% ของค่าผลิตกระเป๋า และจ่ายที่เหลืออีก 50% วันที่ส่งกระเป๋า